جذب عامل فروش دریزد

  • PDF

باسلام واحترام

به استحضارمی رسانیم شرکت نیایش یزد(نماینده رسمی پارس آنلاین دریزد)جهت گسترش وراحتی مشترکین اینترنت پرسرعت درنظردارددرمناطق مختلف یزدعامیلت فروش بامزایای ویژه ازبین شرکتها،فروشگاه ها که فعالیت آنهادرزمینه رایانه ،خدمات اینترنت،وب سایت  وتبلیغات می باشد،جذب نماید،

برخی ازاین مزایا به شرح زیراعلام می گردد:

1)سرویس رایگان

2)پورسانت  فلت وصعودی

3)معرفی واعلام مشخصات عامل دروب سایت  شرکت

و...

درضمن به استحضارمی رسانیم درهرمنطقه 2 ویا 3 عامل فروش جذب خواهدگردید.

آدرس شرکت:

یزد،میدان مهدیه،ابتدای بلوارطالقانی،پارس آنلاین یزد

تلفن:  7265854-7254777